Tác dụng sơn epoxy, Ứng dụng trong sơn sàn nhà xưởng | Đại Gia Vinh