Sơn Epoxy Gốc Dầu KERASEAL ADO20

2.350.000

  • Kháng nhiệt: -20°C – 800C
  • Kháng nhiệt không liên tục trong 7 ngày: +60°C
  • Kháng nhiệt không liên tục trong 12 giờ: +40°C
  • Không tiếp xúc hóa học và cơ học cùng một lúc
Danh mục:
0903 090 007