Quy định an toàn và sức khoẻ

Quy định an toàn và sức khoẻ khi thi công sơn Epoxy là điều quan trọng .Chúng tôi tin rằng: “KHÔNG CÓ BẤT KỲ CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ NÀO QUAN TRỌNG HƠN SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG”. Vì vậy, điều đầu tiên nếu một công việc cần phải hoàn thành nhưng ẩn chứa trong đó sự không an toàn hoặc mối đe dọa sức khỏe, thì khâu an toàn để làm việc là yếu tố cần đề cập hàng đầu. Quy định an toàn và sức khỏe được đặt ra và tất cả những người thực hiện không được phép bỏ qua bất kỳ một quy tắc nào trong công việc.

quy-dinh-an-toan-va-suc-khoe

Quy định an toàn và sức khoẻ tại công ty chúng tôi

1. Quy định an toàn

– Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định đối với một số điều của Bộ luật Lao động về an to{n lao động và vệ sinh môi trường.

– Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ng{y 27 th|ng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/95.

– Quyết định số 205/2005/QD-BLDTBXH ngày 21/02/02 bổ sung, sửa đổi danh sách các thiết bị bảo vệ cá nhân và các thiết bị cho người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm và / hoặc độc hại.

2. Tiêu chuẩn an toàn

– An toàn điện: TCVN 5308-91, khoản 3, phụ lục 16,3 lắp đặt an toàn điện sử dụng xây dựng.

– An toàn lao động: TCVN 5308-9, khoản 1, phụ lục 15,1.

– Bố trí an toàn của công trình xây dựng: TCVN 508-9, khoản 5, phụ lục 15,2.

– An toàn trong việc sử dụng công cụ cầm tay: TCVN 5308-91, khoản 5, phụ lục 15,5.

– An toàn trong việc sử dụng c|c phương tiện và máy móc xây dựng: TCVN 5308-91, khoản 6, phụ lục 15,6.

3. Tiêu chuẩn môi trường

– Tiêu chuẩn chất lượng không khí: TCVN 5937-1995 – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh công ty.

– Tiêu chuẩn tiếng ồn: TCVN 4841-89 – Động cơ phát  điện. Mức độ tiếng ồn cho phép và TCVN 5949-1998 – Âm học-Tiếng ồn trong công cộng và khu dân cư. Tối đa cấp độ tiếng ồn cho phép.

– Tiêu chuẩn chất lượng nước: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Không 155/1999/QĐ- TTg ngày 16/07/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm độc hại. Và TCVN 6772-2000 Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt. Giới hạn cho phép ô nhiễm.

Các mục tiêu quy định an toàn và sức khỏe cho nhân viên khi thi công

1. Mục tiêu an toàn và sức khỏe: Chúng tôi luôn có kế hoạch để đạt được sự an toàn và sức khỏe lao động thông qua những điều sau đây:

2. Sử dụng tối thiểu một kỹ sư an toàn chất lượng và giám sát túc trực tại các công trình. B. Kiểm tra an toàn công trường làm việc thường xuyên.

3. Kiểm tra việc sử dụng các thiết bị an toàn.

4. Tuân theo quy trình sơn epoxy an toàn và quy tắc của Đại Gia Vinh đối tác. E. Cung cấp các dịch vụ huấn luyện an toàn.

5. Việc thi hành các quy định an toàn và sử dụng kỷ luật thích hợp với công nhân.

6. Kiểm tra công trường: Các kỹ sư an toàn sẽ khảo sát công trường và thực hiện an toàn/ nguy hiểm tiềm tàng, bao gồm cả các mối nguy hiểm của khu vực làm việc và xây dựng kế hoạch bảo vệ công nhân của công ty có thể bao gồm những điều sau đây:

 • Phát hiện và loại bỏ các mối nguy hiểm.
 • Bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm theo yêu cầu của nhà thầu.
 • Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và thực thi giám sát việc sử dụng nó.
 • Đào tạo công nhân trong thực hành làm việc an toàn.
 • Phối hợp với nhà thầu khác bảo vệ người lao động.
 • Đào tạo An toàn công việc.
 • Sau khi kiểm tra công trường làm việc, các kỹ sư an toàn sẽ xác định và đánh giá tất cả các mối nguy hiểm tiềm năng.

7. Mức độ nguy hiểm gây hại tiềm tàng.

8. Xác suất xảy ra tai nạn.

 • Các kỹ sư an toàn cũng sẽ thẩm định kỹ năng và trình độ hiểu biết của người lao động .
 • Khóa đào tạo phù hợp sẽ được đưa ra.
 • Đào tạo an toàn chung.
 • Đào tạo cấp cứu.
 • Đào tạo chữa cháy.

9. Tạo hồ sơ và bảo hiểm cho người lao động.

10. Thiết bị bảo hộ cá nhân

 • Mũ bảo hiểm sẽ được đội trong công trường khi có nguy cơ có vật rơi trong qu| trình làm việc: vật rơi, đốt, hoặc nguy hiểm điện.
 • Kính bảo vệ mắt sẽ được dùng khi có những nguy cơ gây nguy hiểm từ vật thể bay hoặc các hạt, hóa chất, phóng điện hồ quang, ánh sáng chói, hoặc bụi.
 • Giày, dép bảo vệ được đeo để bảo vệ các vật rơi xuống, hóa chất, hoặc bước vào các vật sắc nhọn: các loại giầy đinh, đế cứng.
 • Găng tay và quần áo bảo hộ, áp dụng như khi cần thiết để bảo vệ chống lại nguy hiểm.
 • Đai và dây buộc sẽ được sử dụng để bảo vệ khi rơi.

=> Xem ngay: Bảng báo giá sơn Epoxy nền nhà xưởng giá rẻ chi tiết mới nhất

Chúng tôi thường xuyên phân tích, ghi nhận các trường hợp khi tai nạn xảy ra

1. Các cuộc họp hàng tháng và hộp công cụ

– Một cuộc họp rút kinh nghiệm được tổ chức mỗi tháng bởi người quản lý kỹ thuật và trong cuộc họp này các ý kiến tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn, tình huống nguy hiểm, thống kê (tần suất và mức độ nghiêm trọng của tai nạn) cho các tháng trước đó, và đưa ra giải pháp khắc phục và hành động phòng ngừa chính xác.

– Biên bản cuộc họp tiến độ công việc được lập bởi người quản lý dự án  và gửi đến các bên có liên quan.

– Trưởng nhóm và công nhân của mình sẽ được hướng dẫn về các quy tắc an toàn, thiết bị.

2. Báo cáo, ghi và phân tích tai nạn lao động

– Khi có bất kỳ tai nạn xảy ra, các kỹ sư an toàn cần phải thực hiện một báo cáo ngay lập tức thông báo cho phòng an toàn và trụ sở Đại Gia Vinh được biết.

– Một báo cáo an toàn sẽ được lập ra trình lên hàng tháng và hàng quý của các kỹ sư an toàn hay giám sát và được phê duyệt bởi người quản lý dự án. Các báo cáo này sẽ được trình lên văn phòng chính để theo dõi tình hình an toàn tại công trường.

Nếu một nhân viên giám sát thấy bất kỳ khâu nào trong quá trình làm việc sơn sàn công nghiệp không được bảo vệ, mà có thể gây ra một mối đe dọa đối với sức khoẻ hoặc sự an toàn của họ, họ phải thông báo cho quản lý và quản lý phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp cũng như kỷ luật cụ thể đối với những trường hợp vi phạm các quy định an toàn và sức khỏe.

Tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903 090 007