Vì sao nên thêm lớp phủ bóng hoàn thiện sơn sàn epoxy?