Công trình sơn nền epoxy sẽ duy trì được bao nhiêu năm?